Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST

NewsTitle :
Fryderyk August z Bozey Łaski Król Saski Xiaże Warszawski etc. [Inc.:] W zamiarze nadania właściwego kierunku administracyi Skarbowey, postanowiliśmy podać Władzom Skarbowym Zbiór Przepisów i Ustaw [...] [Druk ulotny]
Authors :
Fryderyk August I (król Saksonii ; 1750-1827)
Węgleński, Jan (1765-1835)
Labesius, Karol August Filip (?- 1811)
Publisher :
Warszawa : [wydawca nieznany], ([miejsce nieznane : drukarz nieznany])
Publication Year :
1809
Subject :
Fryderyk August (król Saksonii ; 1750-1827)
Administracja skarbowa
Kontrola skarbowa i podatkowa
Ustawa
Księstwo Warszawskie
Warszawa (woj. mazowieckie)
Mixed items
Title :
Hołd nájiaśniejszému Fryderykowi Augustowi Królowi Saskiému, Xiążęciu Warszawskiému, w czasie przybyciá do Kalisza dnia 3. maia 1810 r. imiéniém Szkół Głównych Departaméntu Kaliskiégo oddany przez M. Bogdańskiégo, Pr. Hist. [Druk ulotny]
Authors :
Bogdański, Mikołaj (1762-1848)
Publisher :
Kalisz : [wydawca nieznany], (Kalisz : w Drukarni K. W. Mehwalda)
Publication Year :
1810
Subject :
Fryderyk August I (król Saksonii ; 1750-1827).
Wiersze
Wiersze okolicznościowe
Księstwo Warszawskie
Kalisz (woj. wielkopolskie)
Genere / Form :
Druki ulotne
Przynależność kulturowa Poezja polska
Mixed items
Title :
Minister Spraw Wewnętrznych [Inc.:] W skutku artytułu 6 i 19 Jego Królewskiey Mości Pana Naszego Miłościwego na dniu 18tym stycznia 1812 zapadłego [...] [Druk ulotny]
Authors :
Łuszczewski, Jan Paweł (1764-1812)
Publisher :
[Warszawa : wydawca nieznany, ([miejsce nieznane : drukarz nieznany])
Publication Year :
1812]
Subject :
Administracja publiczna
Finanse publiczne
Księstwo Warszawskie
Genere / Form :
Druki ulotne
Instrukcja
Mixed items
Title :
Pour la fête de sa majésté l'jmperatrice [!] et la reine Louise Marie : le 25 août l'an 1812 au public de Vilna [Druk ulotny]
Authors :
Bogusławski, Józef Konstanty (1754-1819)
Publisher :
Wilno : Joseph Zawadzki, (Wilno : imprimeur de l' Universite)
Publication Year :
1812
Subject :
Maria Ludwika (cesarzowa Francji ; 1791-1847)
Wiersze
Wiersze okolicznościowe
Wilno (Litwa)
Genere / Form :
Druki ulotne
Mixed items
Title :
Bekanntmachung [Inc.:] Es sind sofort abzugeben: 1. Alle Militärwaffen und Militäramunition [...] = Rozporządzenie. [Inc.:] Oddane mają być natychmiast: 1. Wszelka broń palna i amunicja wojskowa [...] [Druk ulotny]
Authors :
Drukarnia "Głosu Lubelskiego"
Publisher :
[Lublin : wydawca nieznany, (Lublin : Druk. Wyd. "Głos Lubelski")
Publication Year :
1939]
Subject :
Broń - prawo - Niemcy
Broń - Polska - 1939-1945 r.
II wojna światowa (1939-1945)
Rekwizycje wojenne - Niemcy - 1933-1945 r.
Lublin (woj. lubelskie ; okręg) - 1939-1945 r.
Polska
Genere / Form :
Druki ulotne
Mixed items
Title :
In memoriam serenissimi ac potentissimi Friderici Augusti Dei gratia regis Saxoniae, ducis Varsaviensis etc., etc., etc. Domini nostri clementissimi mense majo anni 1810 Cracoviae paterne commorantis : Ode musarum Jagellonicarum nomine ab Hyacintho Peribilscio graecorum literarum emerito professore composita. [Druk ulotny]
Authors :
Przybylski, Jacek Idzi (1756-1819)
Publisher :
[Miejsce nieznane : wydawca nieznany
Publication Year :
1810]
Subject :
Fryderyk August (król Saksonii ; 1750-1827)
Genere / Form :
Druki ulotne
Wiersze okolicznościowe
Mixed items
Title :
Wiersz na wprowadzenie zwłok Xięcia Józefa Poniatowskiego, naczelnego wodza woysk polskich, przez toż woysko z Francyi wracaiące [Druk ulotny]
Authors :
Brodziński, Kazimierz (1791-1835)
Publisher :
Warszawa : [wydawca nieznany], ([Warszawa : W. Dąbrowski])
Publication Year :
1814
Subject :
Poniatowski, Józef (1763-1813)
Wiersze okolicznościowe
Elegia
Genere / Form :
Druki ulotne
Przynależność kulturowa Literatura polska
Mixed items
Title :
Apel do społeczeństwa o zjednoczenie wysiłków [Inc.:] Życie naszego społeczeństwa nastręcza niemało powodów do wcale smutnych refleksyj [...] [Druk ulotny]
Authors :
Zaruski, Mariusz (1867-1941)
Drukarnia S. Goniszeski i S-ka (Warszawa)
Publisher :
[Miejsce nieznane : wydawca nieznany, (Warszawa : Drukarnia S. Goniszeski i S-ka)
Publication Year :
około 1929]
Subject :
Liga Morska i Kolonialna
Komitet Floty Narodowej
Genere / Form :
Druki ulotne
Mixed items
Title :
Odezwa Komitetu Uczczenia Dziesięciolecia Urzędowania Prezydenta Rzeczypospolitej [Inc.:] W czerwcu 1926 r. profesor Ignacy Mościcki został Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej [...] [Druk ulotny]
Authors :
Drukarnia Państwowa (Warszawa)
Co-authors :
Rydz-Śmigły, Edward (1886-1941) Podpis
Publisher :
[Miejsce nieznane : [wydawca nieznany], ([miejsce nieznane : Drukarnia Państwowa)
Publication Year :
1936
Subject :
Mościcki, Ignacy (1867-1946)
Obchody
Rocznice
Polska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Genere / Form :
Druki ulotne
Afisz
Odezwa
Program imprezy
Mixed items
Title :
Pensjonat "Słoneczna" Bystra koło Białej [Inc.:] Bystra koło Białej zaliczana przez wybitnych balneologów i lekarzy polskich do najkorzystniej położonych stacji klimatycznych [...] [druk ulotny]
Publisher :
[Miejsce nieznane : wydawca nieznany, ([miejsce nieznane : drukarz nieznany])
Publication Year :
1935-1939]
Subject :
Szarewski, Marian (1869-1956)
Pensjonat "Słoneczna" (Bystra)
Uzdrowiska
Leczenie uzdrowiskowe
Wodolecznictwo
Bystra (woj. śląskie, pow. bielski, gm. Wilkowice)
Genere / Form :
Druki ulotne
Druki ulotne
Mixed items
Title :
Program II Szopki Krakowskiej 1912 [Druk ulotny]
Authors :
Zakład Litograficzny Aureliusza Pruszyńskiego (Kraków)
Publisher :
[Kraków : wydawca nieznany], ([miejsce nieznane : drukarz nieznany])
Publication Year :
1912
Subject :
Jama Michalikowa (Kraków)
Zielony Balonik (Kraków)
Imprezy artystyczne
Kabaret
Kawiarnie i cukiernie
Kraków (woj. małopolskie)
Kultura i sztuka
Genere / Form :
Druki ulotne
Program imprezy
Mixed items
Title :
Robotnicy! [Inc.:] Zbliża się dzień wyborów do Sejmu i Senatu [...] [Druk ulotny]
Authors :
Chrześcijańskie Zjednoczenie Zawodowe Rzeczypospolitej Polskiej
Drukarnia St. Niemiry Syn i S-ka
Publisher :
[Miejsce nieznane : wydawca nieznany, (Warszawa : Synowie St. Niemiry)
Publication Year :
1922]
Subject :
Sejm
Senat RP - 1918-1939 r.
Polityka wewnętrzna
Wybory parlamentarne
Związki zawodowe
Polska
Genere / Form :
Druki ulotne
Druki ulotne
Mixed items
Title :
Świat pracy - bezrobotnym [Inc.:] Rząd rozpisał Pożyczkę Inwestycyjną celem uzyskania od społeczeństwa środków finansowych na zatrudnienie choćby części półmiljonowej armji bezrobotnych [...] [druk ulotny]
Authors :
Naczelny Komitet Pracowniczy Propagandy Pożyczki Inwestycyjnej
Kościński, Wiktor (związki zawodowe)
Evert, Mieczysław
Konarski, Marian
Publisher :
Warszawa : [wydawca nieznany], (Warszawa : Drukarnia Pracownicza)
Publication Year :
1935
Subject :
Bezrobotni
Zatrudnienie
Pożyczki narodowe
Polska
Genere / Form :
Druki ulotne
Druki ulotne
Afisz
Mixed items
Title :
Akcja Spółki Akcyjnej "Trzebinia" Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych, Odlewnia Żelaza i Metali w Krakowie - sto czterdzieści marek polskich. [Druk ulotny]
Authors :
"Trzebinia", Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych, Odlewnia Żelaza i Metali (Kraków)
Publisher :
Kraków : [Spółka Akcyjna "Trzebinia"]
Publication Year :
1921
Subject :
Przemysł metalowy
Przemysł maszynowy
Narzędzia
Spółki akcyjne
Akcje (ekonomia)
Kraków (woj. małopolskie)
Genere / Form :
Druki ulotne
Druki ulotne
Mixed items
Title :
Dar Narodowy 1942 - 10 RM [Inc.:] Na uzbrojenie oddziałów walczących o Wolność. Na pomoc lekarską dla rannych. Na opiekę nad wdowami i sierotami po poległych na polu chwały. [druk ulotny]
Authors :
Komitet Daru Narodowego
Publisher :
[Miejsce nieznane] : Komitet Daru Narodowego
Publication Year :
1942
Subject :
Komitet Daru Narodowego
Organizacje
Żołnierze
Walka
Wdowieństwo
Sieroty wojenne
Kwesta
Polska
Genere / Form :
Druki ulotne
Druki ulotne
Cegiełki (kwesta)
Mixed items
Title :
Do Obywateli Rzeczypospolitej. [Inc.:] Powołany przez Marszałka Sejmu, działającego w myśl art. 40 Konstytucji, Rząd złoży swą władzę w ręce Prezydenta Rzeczypospolitej, obranego przez Zgromadzenie Narodowe [...] [Druk ulotny]
Authors :
Bartel, Kazimierz (1882-1941)
Drukarnia Państwowa (Warszawa)
Publisher :
[Warszawa : wydawca nieznany, ([miejsce nieznane] : Druk. Państwowa)
Publication Year :
1926]
Subject :
Polityka wewnętrzna
Przewrót majowy (1926)
Polska
Genere / Form :
Druki ulotne
Afisz
Mixed items

Items without description:


Showing news 1-3 from 3 from the last 10 days
Call number :
U.R. 2398
Shelving location :
ZS
Description :
Józef Piłsudski pisarz, wydawca i drukarz : prospekt [Druk u lotny]. - Kraków : [wydawca nieznany, 1935]
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Call number :
III 653065
Shelving location :
SLM
Description :
O piwowarach i browarach pszczyńskich / Jan Kruczek. - Pszcz yna : Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, 1989.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Call number :
U.R. 2367
Shelving location :
ZS
Description :
Deklaracya. [Inc.:] Podpisan ... przystępuję jako członek za łożyciel do zamierzonego na zasadzie ustawy z dnia 9. kwietn ia 1873 roku Stowarzyszenia wytwórczego wyrobów papierowych we Lwowie [...] [druk ulotny]. - [Lwów : wydawca nieznany...
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
  Showing news 1-3 from 3 from the last 10 days

  We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process