Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

NowościTytuł :
Polacy i Polki! [Inc.:] Spełniliście ostatniej niedzieli obowiązek waszego sumienia, oddając głosy przy wyborach na listę Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej Nr. 8 [...]
Wydawca :
[Miejsce nieznane : wydawca nieznany, (Warszawa : Drukarnia Polska)
Rok wydania :
1922]
Temat :
Chrześcijański Związek Jedności Narodowej
Wybory parlamentarne w Polsce (1922)
Polska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma :
Druki ulotne
Afisz wyborczy
Materiały różnorodne (DŻS-y)
Tytuł :
Wisła. [Inc.:] Na ślązku austrjackim, śród gór Beskidów, w pobliżu miast Cieszyna i Bielska, leży wieś Wisła [...] [druk ulotny]
Wydawca :
[Miejsce nieznane : wydawca nieznany, ([miejsce nieznane] : Druk A. Ginsa)
Rok wydania :
1914]
Temat :
Beaurain, Karol de (1867-1927)
"Spółka Wiślańska" (Wisła)
Hotel "Piast" (Wisła)
Uzdrowiska
Leczenie uzdrowiskowe
Wodolecznictwo
Śląsk Austriacki (kraj koronny ; 1860-1918)
Wisła (woj. śląskie)
Gatunek / Forma :
Druki ulotne
Druki ulotne
Materiały różnorodne (DŻS-y)
Tytuł :
[Jahrbuch und Kalender für Kohlenhandel und Kohlenindustrie Jahrgang 1908] [druk ulotny]
Współtwórcy :
Polster, Otto. Redaktor
Degener, Herrmann A. L. (1874-1943). Wydawca.
Wydawca :
Leipzig : Verlag H.A. Ludwig Degener, (Leipzig : Otto Wigand)
Rok wydania :
[1907]
Temat :
Katalog wydawniczy
Kalendarze (wydawnictwa)
Czasopisma
Przemysł
Górnictwo
Niemcy
Lipsk (Niemcy)
Gatunek / Forma :
Druki ulotne
Druki ulotne
Materiały różnorodne (DŻS-y)
Tytuł :
Komitet Narodowy Emigracji Polskiej. [Inc.:] Bracia! Chlubnie jest służyć narodowi w szczęściu, ale chlubniej jeszcze służyć Ojczyźnie gnębionej obcą przemocą [...] [Druk ulotny]
Autorzy :
Dwernicki, Józef (1779-1857)
Umiński, Jan Nepomucen (1780-1851)
Sierawski, Jan Kanty (1777-1849)
Morawski, Teodor (1797-1879)
Ledóchowski, Jan (1791-1864)
Wołowski, Franciszek (1786-1844)
Komitet Narodowy Emigracji Polskiej
Wydawca :
Paryż : [wydawca nieznany], (Paryż : Drukarnia A. Pinard)
Rok wydania :
1832
Temat :
Komitet Narodowy Polski (Paryż ; 1831-1832).
Organizacje
Emigracja
Gatunek / Forma :
Druki ulotne
Materiały różnorodne (DŻS-y)
Tytuł :
Oświadczenie. [Inc.:] Ja niżej podpisan... oświadczam niniejszem, że w dniu dzisiejszym przystępuję jako członek do Spółki zarobkowej [...] [druk ulotny]
Autorzy :
Krakowskie Stowarzyszenie Pracy Kobiet
Wydawca :
[Kraków : wydawca nieznany
Rok wydania :
1892-1899]
Temat :
Organizacje
Praca
Kobieta
Wzory dokumentów
Polska
Kraków (woj. małopolskie)
Gatunek / Forma :
Druki ulotne
Druki ulotne
Materiały różnorodne (DŻS-y)
Tytuł :
Przemówienie W. L. Jaworskiego prezesa Czytelni akad. nad grobem prof. Zygm. Wróblewskiego miane d. 18 kwietnia 1888 r. [Inc.:] Wielki człowiek umarł, wielki nauką, którą mnożył [...] [Druk ulotny]
Autorzy :
Jaworski, Władysław Leopold (1865-1930)
Drukarnia Związkowa (Kraków)
Wydawca :
[Kraków] : nakładem autora, ([Kraków] : czcionkami Drukarni Związkowej pod zarządem A. Szyjewskiego)
Rok wydania :
1888
Temat :
Wróblewski, Zygmunt Florenty (1845-1888)
Profesorowie
Polska
Gatunek / Forma :
Druki ulotne
Mowy pogrzebowe
Druki ulotne
Nadbitki i odbitki
Materiały różnorodne (DŻS-y)
Tytuł :
Przewodnik Gospodarczy : księga adresowa : informator przemysłu - handlu - rzemiosła województw: śląskiego, krakowskiego i kieleckiego [Druk ulotny]
Autorzy :
Dąbrowsko-Śląskie Zakłady Drukarskie i Wydawnicze M. Koziński i B. Ojdanowski
Wydawca :
Sosnowiec : Dąbrowsko-Śląskie Zakłady Drukarskie i Wydawnicze M. Koziński i B. Ojdanowski
Rok wydania :
[1936]
Temat :
Księga adresowa
Przemysł
Rzemiosło
Handel
Usługi
Edytorstwo
Katalog wydawniczy
Województwo kieleckie (1919-1939)
Województwo krakowskie (1921-1939)
Województwo śląskie (1920-1939)
Sosnowiec (woj. śląskie)
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma :
Druki ulotne
Publikacje informacyjne
Materiały różnorodne (DŻS-y)
Tytuł :
Strajk powszechny w Zagłębiu Dąbrowskim : Rada Del. Rob. Zagłębia uchwala strajk [Incipit] Na nadzwyczajnym plenarnym posiedzeniu w dn. 7 marca, zwołanym nazajutrz po naradzie jedenastu większych Rad kraju [...]
Autorzy :
Komunistyczna Partia Robotnicza Polski
Komunistyczna Partia Robotnicza Polski (1918-1925)
Wydawca :
Warszawa : [wydawca nieznany], ([Warszawa] : drukarz nieznany)
Rok wydania :
1919
Temat :
Komunistyczna Partia Polski
Partie polityczne
Strajki
Polska
Zagłębie Dąbrowskie
Historia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma :
Druki ulotne
Obwieszczenie
Materiały różnorodne (DŻS-y)
Tytuł :
W sprawie Banku Ziemskiego. [Inc.:] Za miesiąc kończy się już ostatecznie trud Komitetów powiatowych i miejskich [...] [Druk ulotny]
Autorzy :
Czartoryski, Jerzy (1828-1912)
Potocki, Artur
Sapieha, Adam (1828-1903)
Komitet Galicyjski dla Spraw Banku Ziemskiego w Poznaniu
Drukarnia Związkowa (Kraków)
Wydawca :
[Miejsce nieznane] : nakładem Komitetu, (Kraków : Drukarnia Związkowa)
Rok wydania :
1888
Temat :
Bank Ziemski (Poznań)
Banki
Organizacja
Spółki akcyjne
Galicja (kraina historyczna)
Kraków (woj. małopolskie)
Gatunek / Forma :
Druki ulotne
Materiały różnorodne (DŻS-y)
Tytuł :
Wyszło z druku nakładem moim drugie wydanie dzieła, pod napisem: Nowe udoskonalone pszczolnictwo ks. plebana Dzierzona w Katowicach (Carlsmarkt), w Szląsku pruskim (z rycinami) podług piątego niemieckiego poprawionego wydania tłumaczone przez Józefa Lompę [...]
Autorzy :
Günther, Ernest Wilhelm (1792-1860)
E. Günther (Leszno)
Współtwórcy :
Lompa, Józef Piotr (1797-1863). Tłumaczenie.
Wydawca :
Leszno : Ernest Günther, (Leszno: czcionkami drukarni Ernesta Günthera)
Rok wydania :
1859
Temat :
Dzierżoń, Jan (1811-1906).
Drukarstwo
Edytorstwo
Katalog księgarski
Katalog wydawniczy
Pszczelarstwo
Leszno (woj. wielkopolskie)
Gatunek / Forma :
Druki ulotne
Publikacje informacyjne
Materiały różnorodne (DŻS-y)
Tytuł :
Do Obywateli Galicyyskich. [Inc.:] Gdy Woyska Xsięstwa Warszawskiego zaczepione napaścią groźnego sąsiada, przymuszone były wstąpić na ziemię waszą szanowni Obywatele [...] [Druk ulotny]
Autorzy :
Poniatowski, Józef (1763-1813)
Wydawca :
[Kraków : wydawca nieznany, ([miejsce nieznane : drukarz nieznany])
Rok wydania :
1809]
Temat :
Wojsko Księstwa Warszawskiego
Wojna polsko-austriacka (1809)
Wojsko
Galicja (kraina historyczna)
Kraków (woj. małopolskie)
Gatunek / Forma :
Druki ulotne
Materiały różnorodne (DŻS-y)
Tytuł :
Do Współobywateli [Inc.:] Zamierzona w Wielkopolsce obrona ziemi ojczystej, i założenie w tym celu Banku ziemskiego w Poznaniu - to jest sprawa narodu [...]
Autorzy :
Czartoryski, Jerzy (1828-1912)
Czartoryski, Władysław (1828-1894)
Sapieha, Adam (1828-1903)
Mochnacki, Edmund (1836-1902)
Mikolasch, Juliusz
Zíma, Franciszek (1827-1899)
Wentzl, Konrad
Komitet Galicyjski dla Spraw Banku Ziemskiego w Poznaniu
Drukarnia Związkowa (Kraków)
Wydawca :
Kraków : nakładem Komitetu, (Kraków : Druk. Związkowa)
Rok wydania :
1887
Temat :
Bank Ziemski (Poznań)
Banki
Organizacja
Kapitał akcyjny
Akcje (ekonomia)
Polska
Kraków (woj. małopolskie)
Gatunek / Forma :
Druki ulotne
Druki ulotne
Materiały różnorodne (DŻS-y)
Tytuł :
Na Wiekopomny Przyiazd do Krakowa nayiaśniejszego monarchy Frederyka Augusta z bożéj łaski Króla Saskiego, Wielkiego Xiążęcia Warszawskiego , etc., potężnaego a sprawiedliwego pana : psalm córek syońskich, imieniem Synagogi Kazimierskiey przy Krakowie, w maju 1810 roku, u podnóża tronu złożony. [Druk ulotny]
Współtwórcy :
Drukarnia Antoniego Gröbla Wdowy i Sukcesorów. pbl
Wydawca :
Kraków : w Drukarni Gröblowskiéy
Rok wydania :
1810
Temat :
Fryderyk August I (król Saksonii ; 1750-1827).
Psalmy (gatunek literacki)
Kraków (woj. małopolskie)
Gatunek / Forma :
Druki ulotne
Druki ulotne
Materiały różnorodne (DŻS-y)
Tytuł :
Okolnik do obywateli dominiów i mieszkańców cyrkułu krakowskiego [Inc.:] Dopełniając rozporządzenia Wysokiego Rządu Centralnego [...] [Druk ulotny]
Autorzy :
Lubomirski, Henryk (książę ; 1777-1850)
Grodzicki, Feliks (?-1838)
Wodzicki, Józef Wincenty (1773-1847)
Wydawca :
[Kraków : wydawca nieznany, ([miejsce nieznane : drukarz niezmiany])
Rok wydania :
1809]
Temat :
Wojsko Księstwa Warszawskiego
Podatek
Wojsko
Żołd
Kraków (woj. małopolskie)
Gatunek / Forma :
Druki ulotne
Materiały różnorodne (DŻS-y)
Tytuł :
Polacy! [Inc.:] Najjaśniejszy Cesarz i Król, dostojny mój Brat, mianując mnie Namiestnikiem Swoim w Królestwie, pragnął dać przez to poddanym Swoim Polskim niewątpliwy dowód dobrotliwych ku nim chęci [...] : [Druk ulotny]
Autorzy :
Konstanty Mikołajewicz (wielki książę Rosji ; 1827-1892)
Wydawca :
[Warszawa : wydawca nienany, ([miejsce nieznane : drukarz nieznany)
Rok wydania :
1862]
Temat :
Konstanty (wielki książę rosyjski ; 1827-1892) - zamach 1862 r.
Polityka
Rosja
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zabór rosyjski
Gatunek / Forma :
Druki ulotne
Druki ulotne
Materiały różnorodne (DŻS-y)
Tytuł :
Rodacy! [Inc.:] Powstała Oyczyzna - odżyły z nią w całey swoiey mocy te wszystkie obowiązki, które ku niey z pierwszem tchnieniem życia powzięliście [...] [Druk ulotny]
Autorzy :
Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861)
Koźmian, Kajetan (1771-1856)
Wydawca :
[Warszawa : wydawca nieznany, ([miejsce nieznane : drukarz nieznany])
Rok wydania :
1812]
Temat :
Konfederacja Generalna Królestwa Polskiego
Samorząd
Księstwo Warszawskie
Gatunek / Forma :
Druki ulotne
Materiały różnorodne (DŻS-y)

Egzemplarze bez opisu bibliograficznego:


Wyświetlanie nowości 1-7 z 7 z ostatnich 10 dni
Sygnatura :
III 148935/1959
Lokalizacja :
P4
Opis :
Aktualne Problemy Dokumentacji / Centralny Instytut Dokument acji Naukowo-Technicznej. - Warszawa : CIDNT, 1958-1961. Nr 1 - 4 (marz. - grudz. 1959) = nr 17 - 20
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Sygnatura :
III 148935/1954/3
Lokalizacja :
P4
Opis :
Aktualne Problemy Dokumentacji Naukowo-Technicznej / Central ny Instytut Dokumentacji Naukowo-Technicznej. - Warszawa : C IDNT, 1953-1957. Z. nr 3 (lip. 1954)
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Sygnatura :
III 148935/1988/3-6
Lokalizacja :
P4
Opis :
Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji : organ CIINTE / Centralny Instytut Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomi cznej. - Warszawa : CIINTE, 1962-1990. R. 33, nr 1 - 6 (1988)
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Sygnatura :
U.R. 2398
Lokalizacja :
ZS
Opis :
Józef Piłsudski pisarz, wydawca i drukarz : prospekt [Druk u lotny]. - Kraków : [wydawca nieznany, 1935]
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Sygnatura :
III 653065
Lokalizacja :
SLM
Opis :
O piwowarach i browarach pszczyńskich / Jan Kruczek. - Pszcz yna : Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, 1989.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Sygnatura :
U.R. 2367
Lokalizacja :
ZS
Opis :
Deklaracya. [Inc.:] Podpisan ... przystępuję jako członek za łożyciel do zamierzonego na zasadzie ustawy z dnia 9. kwietn ia 1873 roku Stowarzyszenia wytwórczego wyrobów papierowych we Lwowie [...] [druk ulotny]. - [Lwów : wydawca nieznany...
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Sygnatura :
I 45734
Lokalizacja :
P7
Opis :
Dla dziewcząt przed wyjazdem w świat / Bolesław Żychliński. - Poznań : nakładem Drukarni i Księgarni św. Wojciecha, 1919 .
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
  Wyświetlanie nowości 1-7 z 7 z ostatnich 10 dni

  Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies